راست قامتان

به گزارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقده ،همزمان با روز هفتم تیر که مصادف است با گرامی داشت یکی از ناگوارترین روزهای بعد از انقلاب در سال  1360که منجر به شهادت هفتاد و دو تن از یاران انقلاب و اعضای حزب جمهوری اسلامی گردید ،اعضای این مرکز با شخصیت شهید دکتر بهشتی آشنا شده و سپس مربیان مرکز به معرفی کتاب آسمان پرستاره و چگونگی رخ دادن این حادثه پرداختند.طرح دیواری ،شعر خوانی دسته جمعی  با عنوان هفتاد و دو...از دیگر برنامه های اجرا شده در این روز بود.

http://www.upsara.com/images/7u8_img_3202.jpg

http://www.upsara.com/images/362p_img_3205.jpg


منبع این نوشته : منبع